****APPLICATION CLOSED****

♦​ This information will follow in english 

SÖK ESN LINKÖPING STYRELSE 17/18. Ta chansen att bli mer internationell och engagera dig i Europas största internationella studentnätverk!  

Poster som finns att söka är:   

President

Vice President

Treasurer

Secretary & Movi’n Europe Coordinator

Quartermaster & SocialErasmus Coordinator

Peer Student Coordinator

Public Relations

Webmaster & Sea Battle Coordinator

Welcome Period Coordinator

Human Resources Manager & ExchangeAbility Coordinator

External Relations

Activity Committee Coordinator

En mer ingående beskrivning av varje styrelsepost finns HÄR

Ansöker gör du HÄR, där du även bifogar ett CV och ett motivationsbrev där du beskriver vem du är och varför du vill vara med i ESN Linköping. Skriv även vilka poster du är mest intresserad av och varför. Sista ansöknigsdag är 9:e april, 24.00

-------------------------------------------------------------------------------

APPLY FOR ESN LINKÖPING BOARD 17/18. Take the chance to become more international and join Europe's largest student network!

The positions you can apply for are:

President

Vice President

Treasurer

Secretary & Movi’n Europe Coordinator

Quartermaster & SocialErasmus Coordinator

Peer Student Coordinator

Public Relations

Webmaster & Sea Battle Coordinator

Welcome Period Coordinator

Human Resources Manager & ExchangeAbility Coordinator

External Relations

Activity Committee Coordinator

Description of each baord position can be found HERE

You apply HERE ,where you also include your CV and a motivation letter describing who you are and why you want to be part of ESN Linköping. Write which posts you are most interested in and why. Application deadline is 9th April, 12 PM.