Emma "Webbansvarig (Webmaster)"

Ansvarar för att föreningens hemsida fungerar och är uppdaterad.
Är kontaktperson för IT-relaterade frågor, både lokalt, nationellt och internationellt.
Ansvarar för webbdomänen esnlinkoping.org.
Ansvarar för att föreningens grupp och sida på Facebook är uppdaterad samt ser till att reglerna
kring dessa efterföljs.
ESN Linköping är utbytesstudenternas festeri, fadderi och styrelse representerade i Linköping. ESN är den stora organisationen som finns representerade på 17 (?) universitet i Svige och resten av Europa. I Linköping är fokus på kravallen Intervallen + en massa roliga aktiviteter under årets lopp.
Jag anordnade en förefest innan München Hoben i augusti, anordnade "pimp your overall" i oktober där utbytesstundterna fick lära sig hur de ska dekorera sina ovvar enligt Linköping standard, var toastmaster på Welcome Dinner i februari och anordnade ett mingle mellan utbytesstudenter och svenskar i syfte att förbereda de svenska studenterna inför deras kommande utbytesår/termin.
ESN Linköping wants you! Sök styrelsen senast 5:e April!