Jennie " External Relations"

Jag heter Jennie och är näringslivsansvarig i styrelsen! Tyngdpunkten i min post är att kontakta sponsorer och företag inför Welcome Period både till hösten och våren, samt att hantera de kontrakt som föreningen har med andra föreningar och företag. Jag har valt att under min tid i styrelsen försöka vara med på så många aktiviteter (event) som möjligt, även de som jag inte varit ansvarig för. Det är otroligt kul att möta alla studenter, både svenska och utbytesstudenter. Jag sökte till styrelsen för att få vara en del av och hjälpa till att göra utbytesstudenternas vistelse i Sverige oförglömlig. Jag visste att jag ville vara aktiv i någon förening och när jag sökte till ESN Linköping kändes det helt rätt.
För mig handlar ESN om gemenskap. Det handlar om att dela med sig av egna erfarenheter, traditioner m.m. och få ta del av andras. På lokal nivå lär vi känna nya människor, nya traditioner och skapar minnen för livet. Men även på nationell och internationell nivå spirar gemenskap och hjälpsamhet. En gång erasmus, alltid erasmus.
I början av min tid i styrelsen kände jag mig osäker på min post då jag inte hade någon tidigare erfarenhet av de uppgifter jag nu var ansvarig för. Det är alltid lite jobbigt innan man kommer igång och när man inte riktigt vet hur man ska göra. Men det bästa sättet att lära sig är att utsätta sig för det. Sagt och gjort. Det jag lärt mig är att det inte alltid blir som man tänkt sig, men det löser sig alltid. Även de aktiviteter som jag ansvarat för (bl.a. München Hoben Preparty, Jumping Dinner, Make your own semla, Outdoor games and BBQ, Movie Night) har inte gått som planerat alla gånger. Men då har vi gjort det bästa av situationen och i slutändan kan man känna sig nöjd med sin insats. Vi har fått mycket positiv respons på aktiviteterna och vårt arbete, vilket gör att det roligare att fortsätta. Under året har jag lärt mig mycket, både arbetsmässigt och personligt. Jag rekommenderar STARKT alla att söka styrelsen 15/16! Det kommer bli kanon!