Eveline "Human Resources Manager"

Jag är Human Resources Manager för ESN Linköpings styrelse 14/15. Min roll inkluderar främst att ansvara för samarbeten med andra organisationer samt team-building för att gruppen ska fungera bra tillsammans. Personalposten innebär mycket att jobba med människor och att försöka hitta nya sätt att underlätta arbetet för gruppen.
För mig betyder ESN gemenskap och ett roligt sätt att blanda olika nationaliteter och kulturer med varandra.
Jag har bland annat varit med och anordnat ESN Sea Battle på lokal nivå, Intervallen, International Buffét samt Christmas Dinner. Alla dessa aktiviteter har varit grymt roliga att vara med och anordna och jag hoppas att nästa person kommer att ha lika roligt som jag.
ESN Linköping wants you! Sök styrelsen senast 5:e April!