Anton A. "Quartermaster"

"Med rollen som Intendent/Quartermaster så ansvarar man för föreningens Inventarier. Det innebär att man kan planera sitt arbete och kan sprida ut det över terminen. Man ansvarar bl.a. för bilen, rummet i Kårallen och förrådet. Det är ett jobb som både är roligt och fritt och man har tid över till att delta och hjälpa till på ESNs evenemang.
ESN, för mig, handlar om att knyta samman folk från olika länder och olika kulturer. Genom ESN får man en bättre förståelse för andra människor och man utvecklas personligen av det.
Jag har anordnat aktiviteter som Welcome Dinner, Overall Premiere och Våffeldagen."

ESN Linköping wants you! Sök styrelsen senast den 5:e april!