Helena "vice president"

Jag är Vice ordförande i ESN Linköpings styrelse 14/15. Min roll innebär oftast arbete på projektbasis samt tillsammans med Ordförande se till att arbetet i styrelsen flyter på som det ska. Som Vice ordförande är jag även lokal representant vilket innebär att jag är länken till det nationella och internationella nätverket inom ESN. Just att ESN Linköping är en del av ett stort nätverk bestående av studenter som jobbar för studenter världen över gör mig inspirerad. ESN för mig betyder att alla är välkomna oavsett vilken bakgrund du har.
Några representativa aktiviteter som jag varit med och ordnat är Welcome dinner, International buffet och International Pub night. En särskilt viktig uppgift vi i styrelsen har är att ordna en bra välkomstperiod - alla behöver ett lyckat nolle-p.

ESN Linköping wants you! Sök styrelsen senast den 5:e april!