♦​ This information will follow in english

|Ansökningsprocessen är nu stängd|
 

|Application Process is closed|

Det är dags att söka ESN Linköpings styrelseposter. 7:e Mars öppnar ansökningsperioden och är öppen fram till den 31:a Mars. Ta chansen och bli mer internationell och engagera dig i Europas största studentförening.

Känner du att du har vad som krävs för att vara med i ESN Linköping tveka inte att skicka in din ansökan!

Ansöker gör du HÄR, där du även bifogar ett CV och ett motivationsbrev/personligt brev där du beskriver vem du är, varför du vill vara med i ESN Linköping.
Skriv även vilken/vilka poster du är intresserad av och rangordna de där du skriver vilken post du helst vill söka först.

En mer ingående beskrivning av varje styrelseposition finns HÄR

Poster som finns att söka är: - Ordförande - Vice ordförande - Kassör - Sekreterare - HR manager / ExchangeAbility Coordinator - Intendent - Fadderansvarig / Sea Battle ansvarig - PR-ansvarig - Webbansvarig - Mottagningsansvarig - Näringslivsansvarig - Aktivitetsutskottsansvarig / SocialErasmus Coordinator

English Version

It's time to apply for ESN Linköping board 16/17. Today, the seventh of Mars will the application process open and it will be open until the deadline the 31st of March. Take the chance to become more international and join Europe's biggest student network.

You're applying HERE and be sure to include your CV and a motivation letter describing who you are and why you want to be in ESN Linköping.
Also add which post(s) you are interested in and rank them in the priority of which post you want the most.

A more thoroughly description of the different positions can be found HERE

The positions you can apply are: - President - Vice President - Treasurer - Secretary - HR manager / Local ExchangeAbility Coordinator - Quartermaster - Peer student Coordinator / Sea Battle Coordinator - PR-manager - Webbmaster - Welcome Period Coordinator - External Relation Coordinator - Activity Committee Coordinator / Local SocialErasmus Coordinator

Attachment Files: