APPLICATION NOW CLOSED!

This information will follow in english***

ESN Linköping söker en ny KASSÖR och ACTIVITY COMMITTE COORDINATOR till styret 2017/2018 och ansökningen öppnar idag!!!
Ta chansen att bli mer internationell och engagera dig i Europas största internationella studentnätverk!

OBS: Du kan bara ansöka till kassör om du är svensk medborgare på grund av ID-krav från banken!

En mer ingående beskrivning vad det innebär att vara kassör/treasurer och ACC hittar du här:
http://www.esnlinkoping.org/sites/default/files/boardpositions1716.dotx.docx.pdf

Ansöker gör du via länken nedan, där du även bifogar ett CV och ett motivationsbrev där du beskriver vem du är och varför du vill vara med i ESN Linköping. Skriv vilken post du är mest intresserad av och varför.
http://esnlinkoping.org/content/application-esn-linköping-board-1718

----------------------

ESN Linköping is looking for a new TREASURER and ACTIVITY COMMITTE COORDINATOR to the board 2017/2018 and the application opens TODAY! Take the chance to become more international and join Europe's largest student network!

NOTE: You can only apply for treasurer if you are a swedish citizen due to ID requirements from the bank!!

A description of the treasurer and ACC position can be found here:
http://www.esnlinkoping.org/sites/default/files/boardpositions1716.dotx.docx.pdf

You apply by using the link below, where you also include your CV and a motivation letter describing who you are and why you want to be part of ESN Linköping. Write which posts you are most interested in and why.
http://esnlinkoping.org/content/application-esn-linköping-board-1718